Köp tid

Händer i luftenUtmaningar

Vi upplever att många av våra kunder har stora utmaningar i sina IT- projekt, det kan handla om kompetens, kostnader eller andra faktorer som spelar in. Man behöver köpa sig mer tid, utan att spränga sin budget. Det finns också situationer där man behöver fokusera på sin kärnverksamhet och låta någon annan ta över andra arbetsuppgifter.

Qronos matchar rätt person med rätt uppdrag, vi hjälper dig hitta den du som kund behöver till ditt projekt. Med hjälp av egna anställda och vårt stora nätverk anstränger vi oss prestigelöst att hitta den rätta lösningen för dig som kund. Att leverera till rätt pris är en självklarhet.

Kontakta oss: uppdrag@qronos.se

Öresundsregionen

Öresundsregionen

Öresundsregionen är ett starkt IT- område som spänner över landsgränser. Majoriteten av de konsulttjänster Qronos levererar sker till kunder i Danmark och södra Sverige. Vi ser allt fler exempel på samverkansprojekt med en delad leverans mellan länderna.

Även om Öresundsregionen är viktig för oss ser vi också fler leveranser i våra projekt till orter som Oslo, Stockholm och andra städer runt om i Sverige. Den nya tekniken och sättet vi arbetar på, gör samhället mer gränslöst och globalt. Detta ger ofta en bra effekt för både miljön och ekonomin i de enskilda projekten.

Systemutveckling

Systemutveckling

Vi tillhandahåller systemutvecklare inom en mängd olika områden.

   • .Net, C#, VB.net, VB 6 och likande tekniker
   • Java
   • Cobol
   • PHP
   • Perl
   • Webb
  • Databashantering
   Behöver du hjälp till ditt projekt, skicka en uppdragsförfrågan till oss där du beskriver vad du behöver hjälp med och vilken profil du letar efter.

Test

Test och testledning

Att testa sin mjukvara på ett genomtänkt sätt blir viktigare hos många kunder. Allt fler ser fördelarna med att hitta fel tidigt och hur man kan minska kostnader och irritation vid produktionssättning. Samtidigt ökar man acceptansen hos både användare och beställare.

För flera kunder har vi satt ihop team av testare som man kan använda sig av i flera projekt. Vi arbetar tillsammans med kunden med upplärning av konsulterna i de specifika systemen.

One-stop-shop

one-stop-shopOne-stop-shop

Allt fler kunder förväntar sig att ett fåtal leverantörer tillhandahåller fler tjänstetyper. Vi tror väldigt starkt på denna idé. Genom att man som leverantör lär känna kunden i flera projekt, kan man nå synergieffekter över avdelningsgränser och geografier. Därigenom når man en effektivare leverans och samarbetet tar mer karaktär av ett partnerskap.

Med tjänster inom projektledning, arkitektur, infrastruktur, support, helpdesk, mainframe mm kan vi genom egna konsulter och vårt stora nätverk vara den “fixare” som kunden efterfrågar. Vi håller i de kontakter och formaliteter som behövs, helt utan extra kostnad för kunden.