One-stop-shop

one-stop-shopOne-stop-shop

Allt fler kunder förväntar sig att ett fåtal leverantörer tillhandahåller fler tjänstetyper. Vi tror väldigt starkt på denna idé. Genom att man som leverantör lär känna kunden i flera projekt, kan man nå synergieffekter över avdelningsgränser och geografier. Därigenom når man en effektivare leverans och samarbetet tar mer karaktär av ett partnerskap.

Med tjänster inom projektledning, arkitektur, infrastruktur, support, helpdesk, mainframe mm kan vi genom egna konsulter och vårt stora nätverk vara den “fixare” som kunden efterfrågar. Vi håller i de kontakter och formaliteter som behövs, helt utan extra kostnad för kunden.