Test

Test och testledning

Att testa sin mjukvara på ett genomtänkt sätt blir viktigare hos många kunder. Allt fler ser fördelarna med att hitta fel tidigt och hur man kan minska kostnader och irritation vid produktionssättning. Samtidigt ökar man acceptansen hos både användare och beställare.

För flera kunder har vi satt ihop team av testare som man kan använda sig av i flera projekt. Vi arbetar tillsammans med kunden med upplärning av konsulterna i de specifika systemen.