Systemutveckling

Systemutveckling

Vi tillhandahåller systemutvecklare inom en mängd olika områden.

   • .Net, C#, VB.net, VB 6 och likande tekniker
   • Java
   • Cobol
   • PHP
   • Perl
   • Webb
  • Databashantering
   Behöver du hjälp till ditt projekt, skicka en uppdragsförfrågan till oss där du beskriver vad du behöver hjälp med och vilken profil du letar efter.