Öresundsregionen

Öresundsregionen

Öresundsregionen är ett starkt IT- område som spänner över landsgränser. Majoriteten av de konsulttjänster Qronos levererar sker till kunder i Danmark och södra Sverige. Vi ser allt fler exempel på samverkansprojekt med en delad leverans mellan länderna.

Även om Öresundsregionen är viktig för oss ser vi också fler leveranser i våra projekt till orter som Oslo, Stockholm och andra städer runt om i Sverige. Den nya tekniken och sättet vi arbetar på, gör samhället mer gränslöst och globalt. Detta ger ofta en bra effekt för både miljön och ekonomin i de enskilda projekten.