Utmaningar

Vi upplever att många av våra kunder har stora utmaningar i sina IT- projekt, det kan handla om kompetens, kostnader eller andra faktorer som spelar in. Man behöver köpa sig mer tid, utan att spränga sin budget. Det finns också situationer där man behöver fokusera på sin kärnverksamhet och låta någon annan ta över vissa arbetsuppgifter.

Qronos matchar rätt person med rätt uppdrag, vi hjälper dig hitta den du som kund behöver till ditt projekt. Med hjälp av egna anställda och vårt stora nätverk anstränger vi oss prestigelöst att hitta den rätta lösningen för dig som kund.

Kontakta oss: uppdrag@qronos.se


Systemutveckling

Vi tillhandahåller systemutvecklare inom en mängd olika områden där teknik och metoder hela tiden ändras.
Några exempel är:

  • .Net, C#, VB.net, VB 6
  • Java
  • Cobol
  • PHP
  • Perl
  • Microservices
  • Webb
  • Databashantering/Business Intelligence

    Behöver du hjälp till ditt projekt, skicka en uppdragsförfrågan till oss där du beskriver vad du behöver hjälp med och vilken profil du letar efter.

Agilt ledarskap

Att styra sina projekt och att testa sin mjukvara på ett genomtänkt sätt blir viktigare hos många kunder. Allt fler ser fördelarna med att hitta brister tidigt och hur man kan minska kostnader och irritation vid produktionssättning. Samtidigt ökar man acceptansen hos både användare och beställare när ett projekt genomförs på ett genomtänkt sätt.

För flera kunder har vi satt ihop agila team av testare och utvecklare som man kan använda sig av i flera olika projekt. Vi arbetar tillsammans med kunden med upplärning av konsulterna i de specifika systemen.

Vår övertygelse är att kunden alltid ska sitta i framsätet och vara delaktig, först därefter bemannar man med den kompetens man behöver.


Rekrytering

Hos flera av våra kunder är inte svaret alltid att ta in fler konsulter i sin verksamhet, man har ett behov av att även ha en viss mängd egen personal som står för kontinuitet och stabilitet.

Här jobbar vi med att ta in en mix av konsulter och framtida personal som efter en tid kan gå över i anställning hos kunden. Som kund deltar du i urval och intervjuer och kan själv styra över hur du vill att processen ska se ut.

Ofta är det kandidater som är i början av sin karriär eller personer som skiftar kompetens som bäst passar in på denna typ av spår. Ofta kan upplägget likna en typ av traineeprogram där ”on the job training” hela tiden står i fokus.

För den enskilda kandidaten innebär det tillgång till jobbmöjligheter som annars inte skulle ha funnits om du på egen hand sökt en liknande tjänst. Med mentorskap och stöd från våra egna konsulter och anställda hos kunden har alla parter de förutsättningar som behövs för framgång.

För vissa roller hos våra kunder krävs ett mer traditionellt rekryteringsarbete och då har vi lösningar även för den typen av mer avancerad search.

Med hjälp av vårt stora kontaktnät arbetar vi alltid med olika tillsättningar av uppdrag, vilket innebär att du som kund drar nytta av det arbete vi kontinuerligt gör.


One-stop-shop

Allt fler kunder förväntar sig att ett fåtal leverantörer tillhandahåller fler tjänstetyper. Vi tror väldigt starkt på denna idé. Genom att man som leverantör lär känna kunden i flera projekt, kan man nå synergieffekter över avdelningsgränser och geografier. Därigenom når man en effektivare leverans och samarbetet tar mer karaktär av ett partnerskap.

Med tjänster inom projektledning, arkitektur, infrastruktur, support, helpdesk, mainframe mm kan vi genom egna konsulter och vårt stora nätverk vara den “fixare” som kunden efterfrågar. Vi håller i de kontakter och formaliteter som behövs!