Om Qronos

Qronos är ett IT- konsultföretag som är specialiserat på att hitta rätt kandidat till rätt projekt.

Verksamheten startade under 2010 med fokus på tillväxt i Öresundsregionen, både hos kunder i Sverige och Danmark.
Från 2012 har vi även konsulter hos kunder på andra platser i Sverige, bland annat i Stockholmsregionen.

För att våra kunder ska lyckas med sina projekt, gör vi vårt yttersta för att hitta rätt kompetens i rätt tid och till rätt pris. Att arbeta tätt med leveransen av varje projekt ser vi som en självklarhet, där vi metodiskt och med kunden i fokus arbetar tätt tillsammans. Vill du ha hjälp i ditt projekt eller är nyfiken på att veta mer om Qronos, skicka din förfrågan till uppdrag@qronos.se

VD för Qronos är Johan Henning

“”En resa på tusen mil börjar med ett enda steg.”

— Lao-tzu

Öresundsregionen

Även om Öresundsregionen är viktig för oss som bas ser vi också fler leveranser i våra projekt till orter som Oslo, Stockholm och andra städer runt om i världen. Den nya tekniken och sättet vi arbetar på, gör samhället mer gränslöst och globalt. Detta ger ofta en bra effekt för både miljön och ekonomin i de enskilda projekten.

Öresundsregionen är ett starkt IT- område som spänner över landsgränser. Majoriteten av de konsulttjänster Qronos levererar sker till kunder i Danmark och södra Sverige. Vi ser allt fler exempel på samverkansprojekt med en delad leverans mellan länderna.